ВЛАСТ У ВЛАСОТИНЦУ ИГНОРИШЕ СУДСКЕ ПРЕСУДЕ 16.06.2015.

Саопштење за јавност

И након шесте пристигле пресуде Управног суда, којом је због незаконитости поништено и решење о избору председника општине Власотинце Мирослава Љубеновића, поред пет претходних пресуда истог суда којима су због незаконитости поништена и решења о разрешењу председника општине Власотинце Зорана Тодоровића из СНС-а, заменика председника општине Власотинце Милана Јовића из СПС-а, чланова Општинског већа општине Власотинце из СНС-а и СПС-а, као и решења о избору заменика председника општине Власотинце Славољуба Митова и избора чланова Општинског већа општине Власотинце, одговорна лица Скупштине општине Власотинце не пристају на спровођење истих.

Несхватљиво је да у времену када наше државно руководство на једној страни чини огромне напоре на усвајању правних тековина Европске уније како би наша држава могла да јој се придружи а нарочито на достизању стандарда у погледу стабилних институција као гаранције демокатије, владавине права и заштите људских права и слобода, на другој страни појединци у органима општине Власотинце својим чињењем или нечињењем доказују супротно, на жалост до сада без икакве одговорности, руковођени схватањем да је воља већине одборника Скупштине општине Власотинце, повезаних ради стицања личних погодности или користи, изнад Устава и закона Републике Србије.

ОО СНС Власотинце осим разочарења што у овом безакоњу и правном насиљу учествује део дојучерашњих одборника и чланова Српске напредне странке, а што је још један доказ основаности одлуке Извршног одбора СНС да исти буду искључени из чланства, исказује и забринутост због појаве да се приватни интереси неколико одборника стављају изнад општег интереса грађана, кршењем уставних начела владавине права и забране сукоба интереса, кршењем уставне одредбе којом је одређено да појединачни акти и радње државних органа морају бити засновани на закону и да законитост коначних појединачних аката подлеже преиспитивању пред судом у управном спору и кршењем законске одредбе да је пресуда у управном спору обавезујућа.

Поручујемо таквим одборницима, а нарочито нашим коалиционим партнерима из Нове Србије и Покрета социјалиста, који на републичком нивоу подржавају Српску напредн странку у спровођењу програмских циљева Владе Републике Србије на челу са премијером Александром Вучићем, а нарочито принципа владавине права и борбе против сваке врсте корупције, криминала и безакоња, да ће ОО СНС Власотинце предузети све на закону засноване активности у циљу даљег спречавања овог евидентног безакоња и правног насиља неодговорних појединаца, и активности на надокнади огромне материјалне штете коју су причинили и даље чине грађанима општине Власотинце својим егоизмом, незнањем и неспособношћу.

У Власотинцу,
16.06.2015. године

Повереник
ОО СНС ВЛАСОТИНЦЕ

Ненад Стојковић